Suomalaisen filosofian ‘enfant terrible’

€40.00
Out of stock
SKU
951-98191-1-8
Suomalaisen filosofian ‘enfant terrible’. Kriittinen ajattelija ja tiedepoliittinen keskustelija. Juhlakirja tohtori Pertti Lindforsin 75-vuotispäivänä. Monitieteinen antologia
Toim. Erkki Hartikainen & al.
Luonnonfilosofian seura - Samfundet för naturfilosofi
Helsinki 2005, xii + 416 s.
Pertti Lindfors tunnetaan 1950-luvulta lähtien loogikkona ja tieteenfilosofina, kantaa ottavana ajattelijana, tiedepoliittisena ja yhteiskunnallisena keskustelijana ja teräväsanaisena tiede- ja kulttuurikriitikkona. Lindforsin juhlakirjan kirjoitukset käsittelevät filosofiaa, logiikkaa, tieteenfilosofiaa, tieteenteoriaa, oikeusfilosofiaa, metafysiikkaa, matematiikkaa, fysiikkaa, biologiaa, lääketiedettä, oikeusfilosofiaa, valtiofilosofiaa, tiedepolitiikkaa ja tiedekeskustelua
More Information
ISBN 951-98191-1-8
Publisher Luonnonfilosofian seura - Samfundet för naturfilosofi
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines Philosophy, History, Medicine, Mathematics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies