Provinsen bortom havet

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-265-8
Tarkiainen, Kari & Tarkiainen, Ülle
Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561‒1710
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 778
Borgå 2013, 379 s.
I juni 1561 övertog Sverige staden Reval, nuvarande Tallinn, med omgivande landsbygd. Det svenska väldet i Estland varade i ett och ett halvt sekel, fram till 1710. Det var en dramatisk period präglad av återkommande krig, hungersnöd och pestepidemier i de baltiska provinserna. Samtidigt utvecklades samhället genom reformer inom utbildning, kyrka och rättsväsende samt inom jordbruket. De baltiska böndernas ställning var en brännande fråga i provinsernas förhållande till moderlandet, men trots skarpa yttranden av flera svenska kungar avskaffades inte livegenskapen. I boken balanseras ett svenskt perspektiv med ett estniskt och även balttyskt på ett unik sätt.
More Information
ISBN 978-951-583-265-8
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2013
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies