Mellan idealism och analytisk filosofi

€5.00
In stock
Only 1 left
SKU
951-583-136-9
Mellan idealism och analytisk filosofi. Den moderna filosofin i Finland och Sverige 1880–1950
Red. Stefan Nygård & Johan Strang
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 691
Helsingfors 2006, 282 s.
I tio artiklar skildrar finska och svenska forskare spänningen mellan filosofins lokala tanketraditioner och globala impulser under årtiondena före och efter 1900. Perioden efter idealismens och före den analytiska filosofins dominans kännetecknas av en aktiv spaning efter nya filosofiska riktlinjer. Med Nietzsche, Bergson, Wittgenstein, pragmatismen, fenomenologin och den logiska positivismen som internationella förebilder framlade tidens nordiska intellektuella sin syn på filosofins uppgifter och metoder.
More Information
ISBN 951-583-136-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2006
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Philosophy
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies