Laulajan ääni ja ilmaisu

€20.00
In stock
SKU
978-951-44-8804-7
Tarvainen, Anne
Laulajan ääni ja ilmaisu. Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk
Suomen Etnomusikologinen Seura
Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 20. Acta Elektronica Universitatis Tamperensis 1200
Tampere 2012, 432 s.
Laulamisen tunneulottuvuutta lähestytään islantilaisen populaarimusiikin artistin Björkin Undo-kappaletta kuunnellen. Analyysissä tarkastellaan laulajan ilmaisun kehollisia liikelaatuja, kuten työläyttä, ahtautta, yrittämistä ja irtipäästämistä sekä täyttymistä ja avautumista. Näiden lisäksi tarkastelussa ovat laulajan äänen lukuisat yksityiskohdat ja artikulaation muutokset. Tutkimuksen tavoitteena on uudenlaisen, tunneherkän tutkimusmenetelmän kehittäminen laulun- ja musiikintutkimukseen. Tutkimuksessa luodaan kehoperustaista teoriaa musiikillisen ilmaisun tarkastelemiseen. Lisäksi kehitellään erilaisia tapoja kuunnella laulajaa ja kuvata laulajan ilmaisua niin kielellisesti kuin graafisestikin.
More Information
ISBN 978-951-44-8804-7
ISSN 0785-2746 (SESJ),ISSN 1456-954X (AEUT)
Publisher Suomen Etnomusikologinen Seura
Series Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja
Published (year) 2012
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Music
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies