Kunnollisia perheitä

€30.00
In stock
SKU
978-952-5994-53-7
Peltola, Marja
Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 147
Helsinki 2014, 320 s.
Maahanmuuton jälkeen perhesuhteita järjestetään uusilla tavoilla, sukupolvieron yli neuvotellen ja myös transnationaalisesti. Sekä sosiologisessa perhetutkimuksessa että transnationaalisuuden tutkimuksessa korostuu, että perhesuhteisiin liittyy sellaista merkityksellisyyttä ja sitkeyttä, joiden ansiosta ne säilyvät muutoksista, mahdollisista konflikteista ja välimatkasta huolimatta. Teoksessa on tutkittu perhettä koskevia puhetapoja maahanmuuton jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä. Siinä kiinnitetään huomiota siihen, miten sosiaaliset erot, kuten yhteiskuntaluokka, etnisyys, sukupolvi ja sukupuoli vaikuttavat tapoihin kuvata omaa perhettä. Tutkimusta varten on haastateltu pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia perheitä.
More Information
ISBN 978-952-5994-53-7
ISSN 1799-9219
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Sosiology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies