Grå verklighet, gyllne fantasi

€34.00
In stock
SKU
978-951-583-274-0
Welander, Martin
Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R. R. Eklunds aforistiska författarskap
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 785
Helsingfors 2014, 311 s.
R.R. Eklunds (1895‒1946) djupt personliga och kompromisslösa författarskap är i dag nästan okänt för en större läsekrets. I denna bok undersöker Martin Welander den aforistiska delen av detta författarskap, där den övergripande tematiken kretsar kring skapandets förutsättningar och Eklunds kluvna konst- och livssyn. Återkommande motiv i Eklunds texter är barndomen och det österbottniska landskapet. Flera teman har sina rötter i den estetiska idealismen, med Schopenhauer, Kierkegaard och Nietzsche som portalfigurer. Hit hör fantasin om en regression till barndomen, upplevelsen av det sublima och också problematiken kring skapandet. Eklund förde en livslång kamp med sin skrivblockering, som bottnade i en sträng självkritik, men också i hans syn på skrivandet som en del an individens etiska utveckling.
More Information
ISBN 978-951-583-274-0
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies