Wilhelm Ramsay

25,00 €
I lager
SKU
978-951-653-436-0
Sundholm, Franciska
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Vasa 2020, 163 s.
Wilhelm Ramsay (1865–1928) är en av våra mest kända goeloger, upphovsman till begreppet Fennoskandia. Han beskev också Finlands maritima gränser under kvartärtid. Geno matt förnya undervisning och forskning i geologi och mineralogi lade han grunden för den moderna geologiska forskningen i Finland.

Boken beskriver Wilhelm Ramsays liv och gärning, hans familj och hans stora krets av släktingar, vänner och kolleger, hans omfattande studier utomlands och hans manga och långa resor till Kolahalvön och i ryska Karelen.

Ramsay blev mycket uppskattad av samtiden, han beskrivs som en vänsäll, humoristisk och rättfram medmänniska. Brev och anteckningar av Ramsay citeras och hans forskningsresultat refereras. Boken är rikligt illustrerad med Ramsays och hans elevers fotografier från de manga och långa resorna.
Mer information
ISBN 978-951-653-436-0
ISSN 0067-8481
Förläggare Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Publikationsserie Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Tryckt (år) 2020
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Biografi, Geologi, Personhistoria, Historia
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.