Vetenskapsbokhandelns beställnings- och leveransvillkor

Allmänt

Till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) tillhörande Vetenskapsbokhandeln är de vetenskapliga samfundens försäljningsutställning, i vars nätbutik VSD:s medlemssamfunds publikationer förmedlas samt VSD:s egna publikationer och produkter säljs. Samfundens publikationers prissättning och rabatter baserar sig på samfundens påförda priser och Vetenskapsbokhandeln har inte rättighet att ändra dessa utan samfundens medgivande.

VSD:s egna produkters prissättning innefattar mervärdesskatten. Eftersom Vetenskapsbokhandeln inte säljer, utan förmedlar medlemssamfundens publikationer, påförs inte mervärdesskatt på samfundens publikationer. Hos de flesta samfunden som säljer via Vetenskapsbokhandeln förblir försäljningsvolymen under gränsen för mervärdesskatt, och därför läggs inte mervärdesskatt på försäljningspriset. En del redovisar mervärdesskatten i efterhand själva på basis av den totala försäljningen. På grund av detta syns mervärdesskatten i nätbutikens kvitton och betalningsspecifikationer endast för VSD:s egna produkters del. Vetenskapsbokhandelns mervärdesskattefrihet grundar sig på mervärdesskattelagen 30.12.1993/1501 (2 kap. §4).

Till nätbutikens urval hör finländska vetenskapliga samfunds böcker och tidskrifter huvudsakligen från och med år 1990. Äldre publikationer kan efterfrågas direkt från butiken. Nätbutikens underliggande databas uppdateras en gång per dygn.

Vetenskapsbokhandeln
E-post: tiedekirja@tsv.fi
Tfn.: +358 (9) 635 177
Postadress: Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
FO-nummer: 0524704-5

Kundretur:
Vetenskapsbokhandeln (647 640)
KUNDRETUR
Snellmansgatan 13
FI-00170 Helsingfors

1. Kundrelation

Kunden förbinder sig att använda Vetenskapsbokhandelns nätbutik i enlighet med nätbutikens anvisningar. Kunden godkänner beställnings- och leveransvillkoren som gäller beställningen.

1.1. Privatpersoner

Det är gratis och frivilligt att registrera sig i Vetenskapsbokhandelns nätbutik. Även oregistrerade kunder kan beställa produkter som gäst. Vid registrering förbinder sig kunden att lämna sanningsenliga uppgifter om sig själv på registreringsblanketten och utan dröjsmål rätta till felaktiga uppgifter. Personer under 18 år ska ha vårdnadshavarnas godkännande. En registrerad kund kan kontrollera sina kontaktuppgifter och se sin beställningshistoria. Kunduppgifter kan, om så önskas, raderas genom att kontakta Vetenskapsbokhandeln tiedekirja@tsv.fi. Registrerade kunder kan, om de vill, beställa det elektroniska nyhetsbrevet och få information om reor och övriga kampanjer.

I samband med registreringen väljer kunden själv ett användarnamn och lösenord. Den registrerade kunden bör se till att användarnamnet och lösenordet inte kommer någon utomstående tillhanda, för kunden ansvarar själv för alla beställningar gjorda under sitt användarnamn. Om lösenordet har glömts, fås nytt lösenord genom att klicka på Glömt ditt lösenord -länken i nätbutiken. Efter det ifylls e-postadress i det angivna fältet och från e-posten hämtas instruktioner för erhållande av ett nytt lösenord. Vid övriga problem angående användarnamn och lösenord bör man vända sig till kundservice tiedekirja@tsv.fi.

Vetenskapsbokhandeln varken samlar in eller hanterar känsliga personuppgifter om kunden i enlighet med personuppgiftslagen. De registrerade kundernas information lagras i Vetenskapsbokhandelns kundregister, och uppgifterna i registret används för upprätthållande och skötsel av kundrelationen samt för leverans och fakturering av gjorda beställningar. Uppgifter lämnas inte till utomstående. E-postadressen som kunden har uppgett kan användas för utskick av nyhetsbrev, ifall kunden skilt ger sitt samtycke till det. Läs mera i Vetenskapsbokhandelns registerbeskrivning.

Vi informerar om eventuella ändringar endast på våra webbsidor.

2. Beställning

2.1. Varukorg

Kunden söker de önskade produkterna i nätbutiken och lägger dem i Varukorgen. Fraktkostnaden kan granskas i varukorgen i sammandraget ”Uppskatta frakt och skatter” och genom att välja land. Fraktkostnaden beror på vikten av produkterna samt landet som beställningen levereras till. Med Ta bort artikel-ikonen fås produkten bort från varukorgen. När alla önskade produkter är i varukorgen slutförs beställningen genom att gå till kassan.

2.2. Funktioner som utförs i kassan

Senast i detta skede loggar kunden in i nätbutiken med sina lösen eller registrerar sig som ny kund.

I kassan säkerställs beställningens leverans- och fakturaadress. Beroende på försändelsens storlek levereras Vetenskapsbokhandelns postbeställningar som brev eller postpaket. Postpaket levereras till närmaste postkontor för avhämtning. Brevförsändelser skickas hem och har ingen skild spårningskod. Obs! I detta skede baserar sig fraktkostnaderna som programmet ger på leveransadressen som kunden angett i kassan, inte på landet och postnumret som angetts i varukorgen.

Under Betalningssätt väljs Paytrail.

När betalningssätt har valts får kunden ännu ett sammandrag av sin beställning. Eventuella rabatter på listpriserna och mervärdesskattens andel syns först i detta skede. Kunden bör granska att beställningens uppgifter och leveransuppgifterna är korrekta. I detta skede är det ännu möjligt att gå till varukorgen och ändra beställningen eller avbryta köpet innan betalning. När kunden har övergått till Paytrail-tjänsten, betalar kunden det pris för produkten som hen har godkänt vid beställningstillfället, och det ändras inte även om produktens pris i nättjänsten senare skulle ändras. Köpet kan ännu avbrytas via Paytrail-länken Avbryt betalningen. Med knappen Lägg beställning övergår man till att betala.

Beställningen kan betalas som nätbetalning eller med kreditkort i samband med beställningen. I Vetenskapsbokhandeln är betalning möjlig via följande bankers nätbetalning: Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, LokalTapiola, Ålandsbanken, S-Banken, Aktia, Sparbanken, samt Lokalandelsbankerna. Bankernas användargränssnitt guidar genom betalningsprocessen, efter vilken man återgår till säljarens tjänst. Beställningen kan betalas med Visa-, Eurocard- eller Mastercard-kreditkort samt övriga betalningssätt som Paytrail erbjuder. I nätbutiken syns nu orderbekräftelsen, som även skickas till e-postadressen som kunden har uppgett. Betalning erläggs via Paytrail.

3. Leverans

3.1. Orderbekräftelse

Vid mottagen beställning skickas en orderbekräftelse eller annat meddelande till kunden per e-post. Vetenskapsbokhandeln förbehåller sig rätten att häva beställningen, till exempel ifall kunden upprepade gånger har returnerat de produkter hen har beställt.

3.2. Leveranstider och leveransavgifter

Leveranstiderna är uppskattade och Vetenskapsbokhandeln kan inte garantera att böckerna kommer fram inom angiven tid. Den slutliga leveranstiden beror på de beställda produkternas tillgänglighet. Tillgängligheten meddelas i samband med produktens basuppgifter. Inrikes är produkternas uppskattade leveranstid vanligen 4-7 arbetsdagar, till Europa 7-18 och till övriga länder 9-23 arbetsdagar.

Om väsentliga ändringar i leveranstiden eftersträvas att omgående informera kunden. Vetenskapsbokhandeln ansvarar inte för indirekta kostnader som orsakats av att leveransen blivit försenad.

Leveransavgifter:

 • Inrikes:
  • vikt under 0,2 kg 4,00 €
  • vikt under 0,45 kg 6,40 €
  • vikt över 0,45 kg 7,30 € – 14,85 €
 • EU:
  • vikt under 0,2 kg 6,10 €
  • vikt under 0,45 kg 9,15 €
  • vikt över 0,45 kg 11,20 – 96,40 € beroende på område
 • Utanför EU:
  • vikt under 0,2 kg 5,55 – 8,00 € beroende på område
  • vikt under 0,45 kg 8,20 – 13,65 € beroende på område
  • vikt över 0,45 kg 18,85 – 140,90 € beroende på område

3.3. Beställ och hämta-tjänsten

Uthämtningsställen:

 • Iiris-centrets reception, Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors

Beställda varor kan hämtas avgiftsfritt från vårt lagers uthämtningsställe som väljs i Varukorgen under Hämtning från kundtjänst. Som uthämtningsställe fungerar Iiris-centrets reception i Östra centrum i Helsingfors på adressen Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors. Kolla uthämtningsställets öppettider på Iiris-centrets hemsida.

Kunden får ett e-postmeddelande/textmeddelande när varan finns att hämta från uthämtningsstället. Kunden får paketet genom att visa order/fakturanummer och kvittera varan som mottagen.

Försändelsen ska hämtas inom två veckor från det att vi meddelat att den kan hämtas. Att inte hämta ut försändelsen räknas inte som avbeställning.

3.4. Eventuella skador under transport och på produkten

Mottagaren måste granska försändelsen utvärtes vid mottagandet och meddela alltid den lokala posten/transportföretaget om upptäckta skador i kuvertet eller paketet. Beträffande försändelser levererade utanför Finland ska mottagaren alltid göra en skadeanmälan till den lokala posten/transportföretaget. Vetenskapsbokhandeln kan inte ersätta skador som uppstått under transporten om reklamation till lokala posten/transportföretaget inte har gjorts.

Ifall en skada upptäcks i produkten, även om kuvertet/paketet förefaller helt, görs reklamation till Vetenskapsbokhandeln såsom anvisas i punkt 4.3.

Vetenskapsbokhandeln säljer oanvända produkter som under lagring eller på grund av publikationens ålder kan ha fått små kosmetiska fel (slitage, repor) på pärmen och ryggen. Detta är markerat ”Ytskadad” i produktinformationen på presentationssidan. Annars är publikationen i gott skick och den är oanvänd. Eventuella fel har beaktats i priset.

4. Ångeranvisning och reklamationer

4.1. Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda ett distansförsäljningsavtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att varan tagits emot. För utnyttjandet av ångerrätten ska kunden meddela Vetenskapsbokhandeln om sitt beslut att frånträda avtalet på ett entydigt sätt (till exempel per brev med posten eller e-post).

Produkten kan återlämnas till Vetenskapsbokhandelns butik eller lämnas in på posten för transport som s.k. kundretur utan dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om frånträde lämnats. Ångerfristen anses ha iakttagits om produkterna skickas tillbaka innan den gällande tidsfristen löpt ut. Vetenskapsbokhandeln betalar returportot.

Produkten som returneras ska vara försäljningsbar. Kunden har rätt att bekanta sig med produkten på samma sätt som i en affär. Om kunden trots sin aktsamhetsplikt tar produkten i bruk, står hen för produktens värdeminskning. Om produkten på grund av ibruktagandet blivit osäljbar, ansvarar kunden för produktens hela värde.

Returadress:
Vetenskapsbokhandeln (647 640)
KUNDRETUR
Snellmansgatan 13
FI-00170 Helsingfors

4.2. Verkan av utövad ångerrätt

Om kunden frånträder ett distansförsäljningsavtal, återbetalar Vetenskapsbokhandeln alla erhållna betalningar från kunden, även leveranskostnader, utan dröjsmål och i varje fall senast 14 dagar efter det att meddelandet om frånträde mottagits. Vetenskapsbokhandeln använder samma betalningssätt för återbetalningen som kunden har använt vid den ursprungliga transaktionen, om kunden inte uttryckligen kommit överens om något annat, och i varje fall på så sätt, att återbetalningen inte medför kostnader för kunden. Om kunden har betalat sin beställning via nätbetalning är det särskilt viktigt att ange kontonummer i samband med returneringen, så att Vetenskapsbokhandeln kan återbetala beloppet till bankkontot. I fall kontonummer saknas kan Vetenskapsbokhandeln inte återbetala pengarna inom 14 dagar. Vetenskapsbokhandeln kan hålla inne återbetalningen tills varan fåtts tillbaka eller tills kunden har visat att hen återsänt varan.

4.3. Reklamationer

Om leveransen inte motsvarar beställningen ska kunden omgående kontakta Vetenskapsbokhandelns kundservice, tiedekirja@tsv.fi. Kunden ska i sitt meddelande ange beställningsnumret som finns i orderbekräftelsen och följebrevet. En felaktig produkt ersätts i huvudsak genom att en felfri produkt levereras i den felaktigas ställe. Ifall detta inte är möjligt, återbetalas köpesumman till kundens bankkonto efter det att den felaktiga varan returnerats.

4.4. Avbeställning vid försenad leverans

Kunden kan häva sin beställning, ifall leveransen inte har skett inom den av nätbutiken angivna tiden. Om avbeställning ska meddelas Vetenskapsbokhandelns kundservice tiedekirja@tsv.fi. Vetenskapsbokhandeln har rätt att häva beställningen om den beställda produkten är slutsåld eller det finns andra oöverkomliga svårigheter gällande dess tillgänglighet. Om avbeställning meddelas kunden per e-post så fort som möjligt.

4.5 Övrigt att beakta

Tjänsten innehåller material som är upphovsrättsligt, varumärkesrättsligt och på annat immaterialrättsligt sätt skyddat. Kunden har inte utan upphovsmannens, rättsinnehavarens uttryckliga skriftliga tillstånd eller ett i tjänsten befintligt uttryckligt meddelande om utvidgad nyttjanderätt, rätt att kopiera eller på annat sätt utnyttja material som inhämtats från eller genom tjänsten annars än för privat bruk. Vetenskapsbokhandeln garanterar inte att tjänsten fungerar störningsfritt. För tjänsten gäller samma begränsningar som för Internet i allmänhet, till exempel användarnas samtidiga kommunikation kan stocka tjänsten och påverka dess användbarhet. Vetenskapsbokhandeln har rätt att tillfälligt stänga av hela eller en del av tjänsten, om nödvändigt. I så fall strävas efter att avbrottet blir så kort som möjligt och orsakar användaren så lite olägenhet som möjligt.

Vetenskapsbokhandeln förbehåller sig rätten att ändra sina leveransvillkor utan att meddela om det på förhand. Kunden bör innan beställning bekanta sig med gällande leveransvillkor på Vetenskapsbokhandelns webbsidor. Vetenskapsbokhandeln ersätter inte indirekta skador eller skador som beror på oöverkomliga hinder.

Vetenskapsbokhandeln ansvarar inte för avbrott orsakade av tekniska fel, service eller installationsarbeten, störningar i datatrafiken eller av dem eventuellt orsakade direkta eller indirekta skador på grund av försening, ändring eller förlust av information.

Vetenskapsbokhandeln ersätter inte skador orsakade av omständigheter som användaren eller en tredje part ansvarar för och är inte ersättningsskyldig för bruk av rättigheterna enligt dessa användningsvillkor. Vetenskapsbokhandelns ansvar begränsas högst enligt de tvingande bestämmelserna i Finlands lag.

Parterna befrias från sina förpliktelser och skyldigheter att betala ersättning ifall brytande av förpliktelserna eller underlåtande att fullgöra dem beror på oöverkomligt hinder. En sådan händelse kan vara till exempel krig, uppror, tvångsrekvisition eller beslag för allmänt behov, avbrott i energidistributionen, arbetskonflikt, eldsvåda, åskväder eller annat naturfenomen, kabelskada orsakad av en tredje part eller annan av parterna oavhängig orsak, som har motsvarande verkningar och är ovanlig. Vetenskapsbokhandeln ansvarar inte för förseningar orsakade av oöverkomliga hinder eller indirekta skador orsakade av produkternas felaktiga skick eller försenad leverans. Eventuella tvister eftersträvas alltid att i första hand lösas genom överenskommelse mellan kunden och Vetenskapsbokhandeln. Ifall en överenskommelse inte nås, avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt eller för konsumentkunders del vid tingsrätten på kundens hemort.

för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.