Kontaktinformation

Vetenskapsbokhandeln butikens info
Adress:

Snellmaninkatu 13
00170 HELSINKI

Kontaktinformation :

Telefon: +358 9 635 177
E-mail: tiedekirja@tsv.fi

Beställningarnas hämtning plats
Vetenskapsbokhandelns boklager

Synskadades service- och verksamhetcenter Iiris
Maruddsvägen 74
00930 Helsingfors

Vår butik på kartan
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.