Om oss

Välkommen till Vetenskapsbokhandeln!

fasad om Tiedekirjan
Foto: VSD

Vetenskapsbokhandeln tillhör Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) och är de vetenskapliga samfundens försäljningsutställning, som förmedlar VSD:s medlemssamfunds publikationer och andra produkter samt säljer Vetenskapliga samfundens delegations egna publikationer och produkter i sin nätbutik och butik.

Årligen kommer ca 250 nya titlar och lösnummer av tiotals tidskrifter från mer än hundra olika utgivare till försäljning i Vetenskapsbokhandeln. Bland titlarna finns såväl för vetenskapssamfundet tilltänkta på internationella språk skrivna vetenskapliga publikationer, som för den stora allmänheten intressanta faktaböcker såsom biografier, essäer och naturguider.

De vetenskapliga samfundens medlemmar får en av sitt samfund bestämd medlemsrabatt i Vetenskapsbokhandeln. Tillsvidare fås medlemsrabatten endast i butiken eller genom att kontakta Vetenskapsbokhandeln. Också övriga grupper berättigade till rabatter bes att kontakta Vetenskapsbokhandeln i ärenden gällande beviljande av rabatter.

Vetenskapliga samfundens delegations egna produkters prissättning innehåller moms. Eftersom Vetenskapsbokhandeln inte säljer utan förmedlar VSD:s medlemssamfunds publikationer, uppbärs ingen moms på samfundens publikationer. Vetenskapsbokhandelns momsfrihet för de förmedlade publikationernas del grundar sig på mervärdesskattelagen 30.12.1993/1501 (2 kap §4). Läs mer om de i Vetenskapsbokhandeln sålda publikationernas prisuppgifter från beställnings- och leveransvillkor.

Vetenskapsbokhandeln kan tyvärr inte ta till försäljning andra förläggares produkter. VSD:s medlemssamfund, som vill ha sina produkter förmedlade av Vetenskapsbokhandeln, ingår ett avtal om förmedling med Vetenskapsbokhandeln.

Tiedekirja foto inifrån butiken
Foto: VSD

Butiken

Utöver nätbutiken betjänar Vetenskapsbokhandeln i butiken belägen i Kronohagen i Helsingfors. I butiken är de vetenskapliga samfundens nyaste publikationer framlagda. Fynd bland äldre litteratur kan göras i reahörnan.

Årligen ordnas också flera evenemang i butiken, allt från intressanta författarintervjuer till boksläpp. Aktuell information om Vetenskapsbokhandelns händelser och övriga nyheter finns på Vetenskapsbokhandelns Facebook-sida.

Nätbutiken

Vetenskapsbokhandelns nätbutik betjänar de kunskapstörstiga dygnet runt under årets alla dagar. I nätbutiken finns ett stort titelurval böcker och tidskrifter som huvudsakligen består av publikationer utgivna efter år 1990. Äldre böcker av vetenskapliga samfund kan efterfrågas per e-post genom att kontakta Vetenskapsbokhandeln.

Beställning i nätbutiken är enkelt och snabbt. Nätbutiksbeställningarna levereras som postförsändelser och leveranskostnaden beror på vikten produkter som levereras. Betala kan man behändigt och säkert i samband med beställningen antingen som nätbetalning eller med kreditkort. Fakturakunder bes att ta kontakt med Vetenskapsbokhandeln. Se mer information om nätbutikens leveransvillkor och -avgifter.

I alla problem angående sökning av verk eller beställning kan man vara i kontakt med Vetenskapsbokhandeln. Vetenskapsbokhandelns sakkunniga och hjälpsamma personal svarar gärna på frågor och hjälper med att göra beställningar. Vetenskapsbokhandeln tar också gärna emot feedback om nätbutikens funktionalitet och strävar efter att ständigt utveckla sin service för att möta kundernas önskemål.

Vetenskapsbokhandeln i sociala medier

Facebook logo Instagram logo Twitter logo

På Vetenskapsbokhandelns sociala medier -sidor finns bl.a. intressanta bokpresentationer och information om Vetenskapsbokhandelns nyaste publikationer. Facebook-sidans följare får även bland de första information om Vetenskapsbokhandelns evenemang och annan aktuell verksamhet. Kom och gilla!

Vetenskapsbokhandelns nyhetsbrev

person läser boken
Foto: VSD

Vetenskapsbokhandelns nyhetsbrev skickas till beställare en gång per månaden. Brevet innehåller information om de intressantaste nyheterna i Vetenskapsbokhandeln samt övriga aktuella ärenden, såsom kommande evenemang. Du kan beställa nyhetsbrevet i hemsidans högra nedre kant.

Nyhetsbrevet fås gratis till e-posten och beställning av den förbinder inte beställaren till något. Nyhetsbrevet kan avbeställas när som helst genom länk i nyhetsbrevet.

för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.