Vårt gemensamma innanhav

25,00 €
I lager
SKU
978-951-653-457-5
Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön
Red. Bo Lindberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 216
Göteborg 2021, 129 s.
Denna volym handlar om finska och svenska aspekter av miljö, musik, arkitektur, historia, religion och ishockey, mer eller mindre betingade av de båda ländernas läge vid Östersjön. Hur skall Östersjöns vatten räddas? Varför grundade man universitet på 1600-talet? Vilken har finska språkets ställning varit i Sverige? Vilken roll har väckelserörelserna spelat i Norden? Finns det en särartad nordisk musik? Hur uttrycks relationen mellan arkitektur och natur hos nordiska arkitekter? Hur gick det till när ishockeyn i Sverige och Finland blev professionell?

Boken är frukten av ett symposium i Göteburg under rubriken “Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön”. Den ges ut gemensamt av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg (KVVS) och Finska Vetenskaps-Societeten. Dessa två lärda sällskap, det ena grundat 1773, det andra 1838, är interdisciplinära akademier där humanister, naturvetare och samhällsvetare möts över ämnesgränserna. KVVS har anknytning till Göteborg, Finska Vetenskaps-Societeten ä ren nationell akademi. Båda ger ut vetenskapliga publikationer av olika slag, vanligen var för sig, men ibland, som här, tillsammans.
Mer information
ISBN 978-951-653-457-5
ISSN 0067-8481
Förläggare Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Sarja Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Tryckt (år) 2021
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Kulturhistoria, Kulturvetenskap, Samhällets historia
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.