Valta ja vastarinta

30,00 €
I lager
SKU
978-952-5031-97-3
Valta ja vastarinta. Suomen kirkkohistorian seuran vuosikirja 110
Toim. Sini Mikkola & Olli Lampinen-Enqvist
Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2020
Turenki 2021, 208 s.
Kristinusko, valta ja vastarinta ovat kietoutuneet yhteen lukemattomin eri tavoin aivan kristillisen kirkon alkutaipaleelta lähtien. Uskontoa on käytetty sekä pönkittämään valtarakenteita että kyseenalaistamaan niitä mitä moninaisimmin tavoin. Tässä vuosikirjassa kysytään, ketkä voidaan kristinuskon historiassa lukea vallankäyttäjiksi, millaisiin ihmisten ja instituutioiden välisiin prosesseihin vallankäyttö on liittynyt ja miten se on ilmennyt. Uskonnollis-poliittisista vallankäyttöä tarkastellaan paitsi valtaapitävien työkaluna, myös ja erityisesti ruohonjuuritason ilmiöinä – erityisesti esiin tulevat erilaiset vastarinnan muodot reaktioina kokemuksiin pakottavsta vallankäytöstä.

Artikkelit: Johannes Huhtinen, Katolisen reformaation marttyyrit protestanttisessa Englannissa. jesuiittamission aktivoituminen ja julkinen keskustelu vainosta 1570-luvulta 1620-luvulle; Rony Ojajärvi, Rauhanekumeniaa kristillisen sosialismin ehdoilla. Mathilda Wreden ja Felix Iversenin vaikutus suomalaisen ja kansainvälisen Kristillisen internationaalin kehitykseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1919–1920; Anna-Maija Viljanen-Pihkala, Erään tohtorinhatun tarina; Teuvo Laitila, Toisinajattelijan valta Neuvostoliitossa. Tapausesimerkkinä Vasyl Romanjukin lännelle esittämät vetoomukset.
Mer information
ISBN 978-952-5031-97-3
ISSN 0356-0767
Förläggare Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Publikationsserie Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Tryckt (år) 2021
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Kyrkohistoria, Teologi, Religionsvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.