Välfärd hos personer med utländsk backgrund i Österbotten och Nyland - Inverkar boendekommunens svenskspråkighet?

25,00 €
I lager
SKU
978-952-7399-11-8
Malin, Maili
Välfärd hos personer med utländsk backgrund i Österbotten och Nyland - Inverkar boendekommunens svenskspråkighet?. Ulkomaalaistaustaisten hyvinvointi Pohjanmaalla ja Uudellamaalla - vaikuttaako asuinkunnan ruotsinkielisyys?
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 42
Turku 2021, 186 s.
Skillnaderna i befolkningens hälsa och välfärd fördelar sig enligt individens socioekonomiska status, födelsebakgrund och geografi skt. Sjukdomsbenä-genheten är mindre i södra och västra Finland än i östra och norra Finland. Finlandssvenskarna bor i mest runt kusttrakterna i västra och södra Finland och deras hälsa och välfärd är bättre än hos de fi nskspråkiga. I denna under-sökning utreddes huruvida hälsan och välfärden är bättre hos invandrare som bor längs kusttrakterna i Österbotten och Nyland än hos invandrare bo-satta i närliggande fi nskspråkiga kommuner. Resultaten går enligt tidigare forskning: de personer bosatta i svenskspråkiga områden hade bättre lev-nadsvillkor, hälsa och välfärd än de som är bosatta i fi nskspråkiga områden. Dock vidare förekom det stora hälsoskillnader efter födelsebakgrund mellan fi nländsk och utländsk personer.

Väestön terveys- ja hyvinvointierot jakautuvat maantieteellisesti sekä mm. yksilön sosioekonomisen aseman ja syntyperän mukaan. Länsi- ja Etelä-Suomessa sairastavuus on pienempi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Suomenruotsalaiset keskittyvät asumaan länsi- ja etelärannikolle ja heidän terveytensä ja hyvinvointinsa ovat paremmat kuin suomenkielisten. Tässä tutkimuksessa selvitettiinkin, ovatko maahan muuttaneiden elinolot, terveys ja hyvinvointi parempia ruotsinkielisellä länsi- ja etelärannikolla verrattuna suomenkielisissä kunnissa asuviin. Tulokset ovat aikaisempien tutkimusten mukaisia: ruotsinkielisillä alueilla asuvien sekä ulkomaalaistaustaisten että valtaväestön elinolot, terveys ja hyvinvointi olivat paremmat kuin suomenkielisillä alueilla asuvilla. Kuitenkin syntyperän mukaiset terveys- ja hyvinvointierot valtaväestön ja ulkomaalaistaustaisten välillä olivat edelleen suuret.
Mer information
ISBN 978-952-7399-11-8
ISSN 2343-3507
Förläggare Siirtolaisuusinstituutti
Publikationsserie Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja
Tryckt (år) 2021
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska, svenska
Vetenskapsgrenar Invandring, Sosiologi
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.