Toiveet ja todellisuus

36,00 €
I lager
SKU
978-952-5401-78-3
Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa
Toim. Auli Toom, Matti Rautiainen ja Juhani Tähtinen
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 75
Jyväskylä 2017, 546 s.
Kasvatuksen olemus ja tehtävä ovat aina olleet kasvatusalan tutkijoiden, asiantuntijoiden, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja käytännön toimijoiden kiinnostuksen kohteena. Erityisesti kysymys kasvatuksesta osallisuuden ja oppimisen rakentajana on ollut keskeinen, vaikka se onkin painottunut eri aikoina hieman eri tavoin.

Kasvatuksen toiveiden ja todellisuuden kohtaaminen sekä tähän liittyvät jännitteet ovat tarjonneet tutkimukselle ja siihen kytkeytyvälle kehittämiselle jatkuvasti kiinnostavan kentän. Tässä kirjassa näkökulmia on kolme. Teos alkaa kasvatuksen olemuksen ja osallisuuden käsitteen monimuotoisella tarkastelulla. Se etenee tarkastelemaan kasvatuksen ja opetuksen käytäntöjä sekä lasten ja nuorten osallisuutta niissä. Lopuksi teos kohdentuu kasvatuksen ja opetuksen kokeiluihin, joilla osallisuutta on pyritty rakentamaan.

Toiveet ja todellisuus tarjoaa kiinnostavaa asiantuntijatietoa alan ammattilaisille, opiskelijoille sekä kasvatuksen ja kasvatustieteen kysymyksistä kiinnostuneille. Se myös juhlistaa 50 vuotta täyttävää Suomen kasvatustieteellistä seuraa.
Mer information
ISBN 978-952-5401-78-3
ISSN 1458-1094
Förläggare Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Publikationsserie Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Tryckt (år) 2017
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Pedagogik
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.