Tiskin takana

25,00 €
I lager
SKU
978-952-6655-17-8
Kurkinen, Liisa
Tiskin takana. Kauppiaselämäkerrat maaseudun murroksen kuvaajina
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Kansatieteellinen Arkisto 60
Vantaa 2020, 247 s.
Tutkimuksessa tarkastellaan Kainuun maaseudun kauppiaiden arkea työn kokemuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään maalaiskauppiaan työtä ja toimintastrategioita yhteiskunnallisessa murroksessa Kainuun maaseudulla 1940-luvulta 1970–80-lukujen vaihteeseen, ja tarkastellaan yhteiskunnan muutosta pienyrittäjän näkökulmasta. Samalla työ valaisee tarkasteltavan ajanjakson kainuulaisten kylien sosiaalista todellisuutta ja elämäntapaa.

Vuonna 1996 tehdyt elämäkerralliset haastattelut ovat tutkimuksen ensisijainen aineisto. Haastattelujen kautta äänen saa se kauppiaiden sukupolvi, joka koki vähittäiskaupan lähihistorian suurimmat muutokset. Haastateltujen avainkokemuksena voi nähdä sodanjälkeisen ajan suomalaista maaseutua koskeneen nopean murroksen. Tässä tutkimuksessa analysoidussa työhön painottuvassa elämäkerrallisessa kerronnassa korostuu tämä maaseudun rakennemuutos, taloudellinen ja sosiaalinen murros, joka koski erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomea. Tarkastelemalla yhteisön jäsenten kokemuksia, kulttuurisia tottumuksia ja heidän mahdollisuuttaan vaikuttaa voidaan nähdä rakennemuutoksen vaikutukset yksilöihin ja yhteisöihin, miten yksilö muokkautuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskuntarakenteen kanssa. Näkökulma auttaa ymmärtämään, minkälaisia resursseja ja strategioita yksilöillä oli käytössään heidän pyrkiessään selviämään ympäristön muutoksista.
Mer information
ISBN 978-952-6655-17-8
ISSN 0355-1830
Förläggare Suomen Muinaismuistoyhdistys
Sarja Kansatieteellinen Arkisto
Tryckt (år) 2020
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Historia, Etnologi
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.