Tikkanens blick

40,00 €
I lager
SKU
978-951-583-245-0
Wrede, Johan
Tikkanens blick. En essä om Henrik Tikkanens författarskap, livsöde och personlighet
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 765
Borgå 2012, 352 s.
Henrik Tikkanen strävade som författare efter att ingripa i sin egna och samtidens trauman och livsvillkor. Det här är ett genomgående tema i denna bok, där Tikkanens författarskap ses genom de historiska och biografiska sammanhangen. Olyckliga uppväxtförhållanden och mötet med kriget satte djupa spår i Henrik Tikkanens författarskap. Johan Wredes mångåriga vänskap med Tikkanen bildar fond i analysen och tillför också unik kunskap om författarskapet. Radikal individualism och ideologikritik kom att bli utmärkande för Tikkanen, liksom hans självbiografiska prosa. Receptionen av Tikkanens böcker belyses genom olika läsekretsar, en finlandssvensk, en finsk och en sverigesvensk publik.
Mer information
ISBN 978-951-583-245-0
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2012
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Litteraturvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.