Tidsligheter

25,00 €
I lager
SKU
978-951-583-604-5
Tidsligheter. Ekokritiska, barnlitterära och kulturteoretiska perspektiv på tid
Red. Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren och Pia Ahlbäck
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 873
Riga 2024, 320 s.
Barnlitteratur bryter med och mot samhällets tid. I antologin uppmärksammar tretton forskare från Finland och Sverige den mångfald tidsligheter som finns i bilderböcker och romaner om unga. Det handlar om ungas vänskap i smarttelefonernas tid, psykisk ohälsa som bromsar ett förväntat tidsflöde, hur tidsnormer utmanas i fantasy och vad som kännetecknar ungdomsromaner i en era av klimathot. Författarna visar hur bilderböcker utforskar mörker, ängslan och ovisshet, hur bilderbokspoesi arbetar med epifanier, mekaniska förvandlingsböcker omvandlar tid och försättsblad rymmer ett flöde av tidsligheter.

I de kulturteoretiska bidragen utforskas städning och bristen på tidsupplevelse, klimatfrågor och tidslighet i mem om Greta Thunberg samt hur tidslighet spelar in i litteraturundervisning. Antologin blottlägger hur vår tid definieras av klimatkrisen och avkräver oss nya sätt att avläsa tid.

Utges i samarbete med Svenska Barnboksinstitutet.
Mer information
ISBN 978-951-583-604-5
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Serier Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2024
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Folklore och folkloristik, Litteraturvetenskap, Kulturvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.