Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2023:3

11,70 €
I lager
SKU
16-JFT-159:3
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2023:3
Huvudred. Dan Helenius
Juridiska Föreningen i Finland
Lahtis 2023, 187-289 s.
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2023:3 innehåller bland annat artiklar: Anders Lundberg, Tygel och dygd: Synen på lagens funktion i tidigmodern svensk rättsvetenskap; Erika Romberg, Intressentteorin – Lars Erik Taxells (1913-2013) aktiebolagsrättsliga (intressepluralistiska) arv; Heikki E. S. Mattila, Minoritetens spark och majoritetens tryck – Den juridiska galiciskan ur finländskt perspektiv; Jyri Paasonen, Mediation in Criminal Cases in Finland.
Mer information
ISSN 0040-6953
Förläggare Juridiska Föreningen i Finland
Publikationsserie Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT)
Tryckt (år) 2023
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska, engelska
Vetenskapsgrenar Juridik
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.