Skrifter. Band 5

15,00 €
I lager
SKU
978-951-583-285-6
Wallin, Georg August
Skrifter. Band 5. Norra Arabiska halvön och Persien 1847–1849
Utgivna av Kaj Öhrnberg, Patricia Berg & Kira Pihlflyckt
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 730:5
Helsingfors 2014, 537 s.
I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form. Den femte delen innehåller material från Wallins tid i Kairo hösten 1847 och sommaren 1849 och från hans resa över Arabiska halvöns norra delar och därifrån till Persien 1848‒1849. Wallin reste som muslim och kunde därför under färden på Arabiska halvön och i Persien inte skriva dagliga reseanteckningar på svenska. I denna volym ingår däremot dagsnotiser och väderleksanteckningar som han skrev på svenska med arabiskt skrift för att inte röja sin egentliga identitet. Största delen av materialet i Skrifter 5 består av långa brev som Wallin skrev i Baghdad och Kairo och skickade hem till familj och vänner.
Mer information
ISBN 978-951-583-285-6
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2014
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Orientalistik
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.