Skrifter. Band 3

15,00 €
I lager
SKU
978-951-583-249-8
Wallin, Georg August
Skrifter. Band 3. Kairo och resan till Övre Egypten 1844–1845
Utgivna av Kaj Öhrnberg & Patricia Berg under medverkan av Kira Pihlflyckt
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 730:3
Helsingfors 2012, 482 s.
Georg August Wallins Skrifter. Band 3 innehåller Wallins brev och dagböcker från hans andra år i Egypten. Materialet i del 3 börjar när Wallin redan i över ett halvt års tid hade bott i Kairo. Under ett par månader vid årsskiftet 1844‒1845 företog Wallin en resa längs Nilen till Övre Egypten i sällskap med konstnären Hubert Sattler, läkaren Christian Schledehaus och sin lärare i arabiska, egyptiern Alī Nidā al-Barrānī. Efter återkomsten till Kairo i januari ägnade Wallin två månader åt att förbereda sin första resa till Arabiska halvön, en resa som han inledde den 11 april 1845. Bandet innehåller Wallins brev och dagboksanteckningar från september 1844 till april 1845.
Mer information
ISBN 978-951-583-249-8
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2012
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Orientalistik
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.