Såret vill blöda ännu

15,00 €
I lager
SKU
978-951-583-174-3
Nordberg, Krister
Såret vill blöda ännu. Finland i svensk dikt 1808–1848
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 717
Helsingfors 2009, 199 s.
Förlusten av Finland 1809 kom att bli ett viktigt litterärt motiv i diktningen i Sverige under decennierna efter finska kriget. Genom talrika diktexempel av både välkända och numera bortglömda författare kan läsaren följa hur svenska diktare bearbetade och uttryckte minnet av riksdelningen i lyrisk form. Krister Nordberg analyserar hur dikterna togs emot av sin samtid, hur författarna förhöll sig till det aktuella politiska läget och vilka möjligheter till personliga ställningstaganden de hade.
Mer information
ISBN 978-951-583-174-3
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2009
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Litteraturvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.