Salonkikelpoiseksi maisterikoulutukseksi

30,00 €
I lager
SKU
978-952-5401-66-0
Salonkikelpoiseksi maisterikoulutukseksi. Luokanopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutusten akatemisoitumiskehitys 1970-luvulta 2010-luvulle
Toim. Jukka Rantala ja Matti Rautiainen
Suomen kasvatustieteellinen seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 64
Jyväskylä 2013, 204 s.
Kolmessa vuosikymmenessä maisteritasoinen luokanopettajakoulutus on vakiinnuttanut paikkansa yliopistoissa. Luokanopettajan työ on muuttunut selkeästi asiantuntija-ammatiksi, ja opiskelijat ovat hyväksyneet teoreettiset opinnot osaksi koulutustaan. Myös käytäntöorientoituneet opettajankouluttajat ovat vähitellen korvautuneet akateemisesti uskottavaa opetusta ja tutkimusta kehittävillä asiantuntijoilla.

Käsillä oleva teos avaa akateemisen luokanopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutuksen kehittymistä 1970-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa tarkastellaan eri opettajankoulutuslaitoksissa tehtyjä ratkaisuja kuluneiden vuosikymmenten aikana, kuvataan opetushenkilökunnan koulutustason muutosta, opiskelijoiden saaman opetuksen kehittymistä sekä koulutuksen tavoitteiden muuttumista opettajan käytännön työn taitojen korostamisesta kohti tutkivan opettajan ihannetta. Teoksessa tarkastellaan Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen luokanopettajan koulutuksia, joissa muutos on ollut yllättävän samansuuntaista ja yhtäaikaista erilaisista lähtökohdista huolimatta.

Teos on tarkoitettu opettajankouluttajille, kasvatustieteen tutkijoille sekä opettajakoulutuksen historiasta kiinnostuneille. Se soveltuu myös opettajankoulutuksen kehitystä käsitteleviin opintoihin kurssikirjaksi.
Mer information
ISBN 978-952-5401-66-0
ISSN 1458-1094
Förläggare Suomen kasvatustieteellinen seura
Publikationsserie Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Tryckt (år) 2013
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Historia, Pedagogik
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.