Räcker det med svenskan?

12,00 €
I lager
SKU
951-583-128-8
Räcker det med svenskan? Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer
Red. Karmela Liebkind & Tom Sandlund
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 684
Borgå 2006, 332 s.
I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter utgående från intervjuer och enkäter. Utvecklingen på det finlandssvenska organisationsfältet presenteras genom en studie av registrerade föreningar under de fyrtio senaste åren. Frågan “Räcker det med svenskan?” är intressant även ur utbildningssynvinkel. Har språket någon betydelse när tvåspråkiga studenter söker studieplats vid yrkeshögskolor och universitet?
Mer information
ISBN 951-583-128-8
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2006
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Minoriteter
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.