Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov

10,00 €
I lager
SKU
978-951-583-247-4
Bonsdorff, Gabriel
Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov
Utgivare Irma Lounatvuori. Översättning Nina Edgren-Henrichson
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 767
Helsingfors 2012, 95 s.
Gabriel Bonsdorff, professor vid Kungliga Akademin i Åbo, hade en stor köksträdgård på sin gård Brinkhall utanför Åbo. För att väcka intresse för trädgårdsodling bland stadsbor och allmoge gav han 1804 ut ett litet häfte om hur man anlägger en köksträdgård. I häftet ger han praktiska råd och anvisningar om hur man väljer läge för köksträdgården och hur man ska placera odlingsbänkar och trädgårdsgångar. Dessutom beskriver han ett sextiotal olika köksväxter, hur de ska odlas, hur skörden ska tas tillvara, vad de olika grödorna kan användas till i köket och vilka läkande eller lindrande egenskaper de har.
Mer information
ISBN 978-951-583-247-4
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Serier Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2012
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Botanik
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.