Nationalstaten

15,00 €
I lager
SKU
978-951-583-355-6
Meinander, Henrik
Nationalstaten. Finlands svenskhet 1922—2015
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 702:4
Borgå 2016, 335 ss.
I Nationalstaten skildrar Henrik Meinander hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Frigörelsen från det ryska imperiet 1917 innebar en vändpunkt också för landets svenska kulturarv och befolkning. Åren därpå tillkom de lagar som skapade grunden för landets tvåspråkiga offentlighet fram till våra dagar. Mellankrigstidens skärpta ideologiska motsättningar mellan finsk- och svensksinnade avlöstes under andra världskriget av en språkfred som blev bestående. I efterkrigstiden och kalla krigets Finland ställdes de svensktalande inför nya utmaningar. Tiden präglades av ekonomiska och sociala omvandlingar, en stärkt nationell enhetskultur och en minskning av den svenska språkguppen. Utvecklingen sedan 1980—talet har fört med sig en återhämtning för det svenska och en förnyad insikt om tvåspråkighetens betydelse, men också nya politiska angrepp från finsksinnat håll. Boken är en fängslande, brett upplagd skildring av nationalstaten Finland och dess svenska historia. Relationerna till Sverige och det svenska kulturarvet betones starkt, men ett bredare internationellt perspektiv är också ständigt närvarande.
Mer information
ISBN 978-951-583-355-6
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2016
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.