Memoria saecularis Ottonis Donner 1935. XII. 15

17,00 €
I lager
SKU
45-SUST-71
Memoria saecularis Ottonis Donner 1935. XII. 15
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 71
Helsinki 1936, VI + 254
Artturi Kannisto, Otto Donnerin satavuotispäivänä. Au centième anniversaire de la naissance de Otto Donner; Otto Donner, Om finnarnas forna boningsplatser i Ryssland; Otto Donner, Die samojedischen Sprachen und die finnisch-ugrischen; Otto Donner, Suomalaisten ja Mordvalaisten yhteinen sivistyskanta ennen heidän eroamistaan toisistansa; Otto Donner, Förslag till Kalevala-varianternas utgifvande. Förslag af Otto Donner, om insamling af etnografiska föremål; J. J. Mikkola, Vorbereitungen zur Gründung der Finnisch-ugrischen Gesellschaft; Wortregister zu Otto Donners Vergleichendem Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen.
Mer information
ISSN 0355-0230
Förläggare Suomalais-Ugrilainen Seura
Publikationsserie Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
Tryckt (år) 1936
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska, svenska, tyska
Vetenskapsgrenar Språkforskning
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.