Mellan majoriteter och minoriteter

38,00 €
I lager
SKU
951-583-133-4
Mellan majoriteter och minoriteter. Om migration, makt och mening. Svenskt i Finland – Finskt i Sverige II
Red. Marianne Junila & Charles Westin
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 682:2
Borgå 2006, 528 s.
I bokens första del behandlas den omfattande emigrationen från Finland till Sverige efter andra världskriget. Denna migration har många helt unika drag just på grund av ländernas gemensamma historia men faller samtidigt in i ett större mönster av arbetskraftsmigration. Bokens andra del handlar om förhållandet mellan svenskt och finskt både i Sverige och Finland, med tyngdpunkten på maktrelationerna mellan de båda språkgrupperna i respektive länder. Den avslutande delen behandlar språkgruppernas identitet, föreställningar om sig själva och varandra, stereotyper och erfarenheter av att tillhöra en språklig minoritet.
Mer information
ISBN 951-583-133-4
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Serier Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2006
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Minoriteter
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.