Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla

40,00 €
I lager
SKU
978-952-7262-23-8
Arto Moisio, Oleg Sergejev, Nadežda Krasnova ja Jorma Luutonen
Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla. Elollista luontoa tutkivat tieteet
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 276
Tampere 2020, 445 s.
Marilaiset saivat 1920-luvun Neuvostoliitossa mahdollisuuden vapaasti kehittää kirjakieltään. Reilun vuosikymmenen aikana luotiin eri tieteenaloja varten runsaasti termistöä, jota hyödynnettiin marinkielisissä oppikirjoissa. Poliittinen tilanne kuitenkin muuttui 1930-luvun lopussa, ja marin kielen omapohjainen kehittyminen katkesi. Marilaiset termit korvattiin venäjänkielisillä vastineillaan.

Tämä teos on ensimmäinen laaja ja yksityiskohtainen tutkimus marin kielten 1920- ja 1930-luvun sanastonkehittelyn tuloksista. Elollista luontoa tutkivien tieteiden termistöä on kirjassa kuvattu syvällisesti tieteenalojen käsitteistä lähtien. Lisäksi on kartoitettu niitä morfologisia ja semanttisia keinoja, joiden avulla uusia sanoja muodostettiin.

Teos sisältää yleistajuisen johdannon marien ja heidän kirjakieltensä historiaan. Näin kirja soveltuu paitsi kielentutkijoiden myös kaikkien marin kielestä kiinnostuneiden käyttöön.
Mer information
ISBN 978-952-7262-23-8
ISSN 0355-0230
Förläggare Suomalais-Ugrilainen Seura
Publikationsserie Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
Tryckt (år) 2020
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Språkforskning
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.