Makten, marknaden och presidenterna

28,00 €
I lager
SKU
978-951-583-603-8
Vuorisjärvi, Esko
Makten, marknaden och presidenterna. En biografi om J.O. Söderhjelm
Övers. Tobias Pettersson
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 874
Riga 2024, 320 s.
Johan Otto Söderhjelm – presidenternas förtrogna, tongivande inom näringslivet och en skicklig förhandlare – var under flera årtionden spindeln i nätet inom finländsk politik. Som en färgstark person i maktens absoluta kärna väckte han också debatt.

Juristen J.O. Söderhjelm (1898–1985) var Svenska folkpartiets riksdagsman i 17 år, justitieminister i sex regeringar och en ledargestalt inom skogs- och nickelindustrin. Söderhjelm underhandlade för både regeringen och industrin i Moskva, Berlin, London och Stockholm under såväl krig som fred. Under hela sin händelserika karriär arbetade han också aktivt för det svenska språkets ställning i Finland och som internationellt inriktad nordist talade han konsekvent för att föra Finland mot väst i politiska och ekonomiska samarbeten.

I Makten, marknaden och presidenterna skildrar Esko Vuorisjärvi Söderhjelms balansgång mellan politikens och marknadskrafternas ibland helt motstridiga intressen. Boken ger samtidigt nya perspektiv på nyckelhändelser under Finlands turbulenta 1900-tal.

Boken är en förkortad översättning av Esko Vuorisjärvis J.O. Söderhjelmin värikäs elämä. Presidenttien salaperäinen luottomies (Edita, 2019). Ett nyskrivet kapitel av Victor Wilson beskriver Söderhjelms tre decennier långa gärning inom Svenska litteratursällskapet i Finland.
Mer information
ISBN 978-951-583-603-8
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Serier Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2024
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Personhistoria, Historia, Politologi
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.