Kuluttava nuoruus

24,00 €
I lager
SKU
952-5464-23-7
Kuluttava nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja
Toim. Minna Autio & Petri Paju
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 62. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 32
Helsinki 2005, 163 s.
Kuluttava nuoruus tarkastelee nuorten taloudellista tilannetta, elintapoja ja kulutuskultttuureja tilastojen, kuuden tieteellisen artikkelin sekä seitsemän asiantuntijapuheenvuoron voimin. Nuorta kuluttajaa lähestytään määrällisten, kuten tilasto- ja kyselyaineistojen sekä laadullisten, kuten kirjoitus- ja haastatteluaineistojen kautta. Teoksessa käsitellään vihreää kulutusta, velkaongelmia, talouden hallintaa, brändejä, kulttuurin kulutusta sekä sukupuolikäyttäytymisen “riskien maantiedettä”.
Mer information
ISBN 952-5464-23-7
ISSN 1458-4220
Förläggare Nuorisotutkimusseura
Publikationsserie Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Tryckt (år) 2005
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Ungdomsforskning
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.