Juhlajulkaisu Pekka Vihervuori 1950 - 25/8 - 2020

90,00 €
I lager
Endast 1 kvar
SKU
978-951-855-383-3
Juhlajulkaisu Pekka Vihervuori 1950 - 25/8 - 2020
Toim. Kari Kuusiniemi, Outi Suviranta, Veli-Pekka Viljanen
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja 44
2020, 486 s.
Presidentti Pekka Vihervuoren 70-vuotispäivän kunniaksi julkaistu juhlakirja.

Sisällysluettelo:
Janne Aer, Oikeusvaltio ja hallintolainkäyttö - liberalistisen oikeusvaltioajattelun vaikutus korkeimman hallinto-oikeuden perustamiseen; Anders Eka, Skadestand vid överträdelse av grundlagsskyddade fri- och rättigheter - en nordisk utblick; Timo Esko, Onko Suomen korkein oikeus perustuslakituomioistuin? Pekka Hallberg, Hallitusmuodon juurista nykyajan oikeusvaltioon; Petri Helander, Perusoikeuksien rajoitusedellytykset ja laitoshoidossa käytettävät rajoitustoimenpiteet - katsaus perustuslakivaliokunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden käytäntöön; Mikael Hildén, Opportunities and challenges in the use of scientific knowledge in environmental appeal cases in Finland; Erkki J. Hollo, Piirteitä luonto- ja ympäristöpainotteisen ajattelun historiallisista hyvän narratiiveista; Niilo Jääskinen, Myöntyväisyysmies - Senaattori Waldemar Eneberg vanhasuomalaisena juristipoliitikkona; Heikki Kanninen, Oikeus lailliseen tuomariin - näkökohtia erityisesti eurooppalaisen prosessioikeuden valossa; Kai T. Kokko - Tuija von der Pütten, Onko kaivoslainsäädännölle muutostarpeita Euroopan unionin ja Kanadan vapaakauppasopimuksen valossa? Heikki Kulla, Kaksoisroolit julkishallinnossa; Kari Kuusiniemi, Hallintoviranomaisen ja tuomioistuimen roolit - harkintavalta, erityisasiantuntemus, valituslupajärjestelmä; Tatu Leppänen, Tuomarien rekrytoinnista; Mats Melin, Natura 2000 - bruk och kanske missbruk; Olli Mäenpää, Ympäristötiedon julkisuus ja liikesalaisuuden suoja; Eija Mäkinen, Kiusantekovalitukset valitusoikeuden rajoittamisen perusteluina; Tapio Määttä - Niko Soininen, Systeemisen argumentaation muodot KHO:n ympäristöratkaisuissa; Tuomas Ojanen, Ympäristöperusoikeus 25 vuotta: perustuslain 20 §:n soveltaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1995-2020; Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja ne bis in idem: johdonmukainen tulkintajatkumo vai päättymätön Odysseia? Priit Pikamäe, Luottamuksensuojan periaate Viron korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä; Tuomas Pöysti, Luottamuksesta hallinnon automaattiseen päätöksentekoon; Allan Rosas, Kansallinen oikeusjärjestys osana EU:n oikeusjärjestelmää; Jari Salila, Näkökohtia yleisen tarpeen vaatimuksesta valtiosääntöoikeudellisen pakkolunastuksen edellytyksenä; Eija Siitari, ”Tule hyvä kakku, älä tule paha kakku!” Kaarlo Tuori, Kunnallisen omaisuuden perustuslainsuoja; Veli-Pekka Viljanen, Hallintolainkäytön valituslupajärjestelmä perustuslain näkökulmasta; Toril Marie Øie - Magnus Matningsdal, Overproving av forvaltningsvedtak i Norge.
Mer information
ISBN 978-951-855-383-3
ISSN 0356-7222
Förläggare Suomalainen Lakimiesyhdistys
Serier Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja
Tryckt (år) 2020
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk finska
Vetenskapsgrenar Juridik
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.