Jacob Tengström

15,00 €
I lager
SKU
978-951-583-255-9
Björkstrand, Gustav
Jacob Tengström. Universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 772
Helsingfors 2012, 558 s.
Den mångsidige professorn och ärkebiskopen Jacob Tengström (1755–1832) har satt spår inom en mängd olika områden som aktiv universitetsledare, som kyrko- och skolreformator och som initiativrik nationsbyggare. Till hans förtjänster hör också att han var barnlitteraturens och kyrkohistorieskrivningens fader i Finland. Jacob Tengström var en outtröttlig visionär och han var också beredd att arbeta målmedvetet för att driva igenom sina många betänkanden, promemorior och förslag. Hans kontakter till samtidens ledande kretsar och personligheter i Finland, Sverige och Ryssland gjorde honom inflytelserik. Samtidigt fick han utstå kritik, inte minst för sitt agerande under och efter 1808‒09 års krig då han tidigt inledde ett samarbete med kejsar Alexander I.
Mer information
ISBN 978-951-583-255-9
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2012
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Personhistoria
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.