Historiska och litteraturhistoriska studier 94

20,00 €
I lager
SKU
978-951-583-473-7
Historiska och litteraturhistoriska studier 94
Red. Anna Biström och Maren Jonasson
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 840
Helsingfors 2019, 247 s.
Teman för Historiska och litteraturhistoriska studier 94 är "galenskap" och gränser - mellan det normala och det avvikande, det galna och det geniala. I en av bokens artiklar analyserar Freja Rudels gränsöverskridande blivanden i två romaner av Hannele Mikaela Taivassalo och Lyra Ekström Lindbäck. Frida Wikström skriver om behandlingsmetoder i den svenska mentalvården på 1930- och 1940-talen, medan Kirsi Tuohela presenterar några kvinnors berättelser om psykiska kriser i en senmodern kontext. Dessutom ingår en artikel av Mats Wickström och Jonas Ahlskog, som berättar hur kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgren förde en kamp för finlandssvenskheten - inte sällan med skönlitteraturen som medel, medan Petri Karonen i sin artikel kartlägger finländsk och svensk historieskrivning och historieforskning om Anders Chydenius.

I årets HLS ingår också essäer och översikter. Kvinnlig galenskap respektive manlig genialitet får belysning i Johanna Holmströms essä om sitt (författar)liv med Sylvia Plath samt Agneta Rahikainens studie i myterna kring neurosyfilis i litteratur och konst. Behandlingsmetoder i finländsk psykiatri cirka 1900-1960 diskuteras i en essä av Siiri Oinonen. I HLS 94 ingår därtill romanförfattaren Kjell Westös anteckningar om det finländska ödesåret 1918, liksom Sara Stridsbergs festtal från SLS årshögtid, om det man inte kan förlåta - ens när man förlåter.
Mer information
ISBN 978-951-583-473-7
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (skrift.)
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Serier Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2019
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Litteraturvetenskap, Psykologi
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.