Historiska och litteraturhistoriska studier 86

28,00 €
I lager
SKU
978-951-583-229-0
Historiska och litteraturhistoriska studier 86
Red. av Stefan Nygård & Julia Tidigs
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 756
Ekenäs 2011, 187 s.
Artiklar: Marja Jalava, Konsten att göra sin stämma hörd i den europeiska lärda republiken. J. V. Snellman i triangeln mellan Finland, Tyskland och Sverige i början av 1840-talet; Narve Fulsås, Ibsen, Europa og det moderne gjennombrotet i nordisk litteratur; Stefan Nygård, Kulturradikal internationalism som nationell strategi; Maria Vainio-Kurtakko, "Vi äro af samma karonka". Albert Edelfelt, K. A. Tavaststjerna och åttitalismen; Clas Zilliacus, Poesi som polemik. Elmer Diktonius tolkningsantologi Ungt hav (1923); Johan Strang, Den perifera eklekticismens gränser och potential. Den logiska empirismen i Norden 1930–1970; Trygve Söderling, En annan värld – här hemma. Det internationella som alternativ i tidskrifterna Arena och FBT; Pirkko Nuolijärvi, Svenskan och finskan i Finland ur ett globalt och lokalt perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011.
Mer information
ISBN 978-951-583-229-0
ISSN 0073-2702 (HLS); ISSN 0039-6842 (SLS skrift.)
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2011
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk flerspråkig
Vetenskapsgrenar Historia, Litteraturvetenskap
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.