Historiska och litteraturhistoriska studier 83

26,00 €
Ej i lager
SKU
978-951-583-164-4
Historiska och litteraturhistoriska studier 83
Red. av Malin Bredbacka-Grahn & John Strömberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 708
Ekenäs 2008, 279 s.
Artiklar: Henrik Meinander, Nationen Finland, en lyckosam biprodukt? Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2008; Carl-Thomas von Christierson, Krigsfiskalen Pehr von Christierson – kommendantsekreterare på Sveaborg 1772–1783; Christoffer Sundman, De nyländska studenterna och gravvården över korpralen Gustaf Glansberg; Aapo Roselius, “Arvet efter Runebergs hjältar”. Finska kriget 1808–09 och skyddskårens minneskultur; Eljas Orrman, Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i S:t Petersburg; Marjatta Hietala, De finländska forskarna och orienteringen mot Tyskland; Per Stam, “Det är redan poesi”. Anteckningar om Henry Parlands litterära metod; Sven Hirn, Pantomimens historia i Norden.
Mer information
ISBN 978-951-583-164-4
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SLS skrifter)
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2008
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Litteraturvetenskap
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.