Historiska och litteraturhistoriska studier 77

26,00 €
Ej i lager
SKU
951-583-079-6
Historiska och litteraturhistoriska studier 77
Red. Pia Forssell & John Strömberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 643
Ekenäs 2002, 341 s.
Innehåll: John Vikström, Att säga det outsägliga. Några tankar om det religiösa språket i dag; H. K. Riikonen, Estetiken i Finland under Porthans tid. Några huvudlinjer; Mattias Legnér, Geografin i nyttans och fosterlandets tjänst. De ekonomiska ortsbeskrivningarna i Sverige cirka 1740–1790; Georg Henrik von Wright & Vesa Oittinen, G. I. Hartmans Kunskapslära. Ett ofullbordat filosofiskt systembygge; Margareta Björkman, Läsning för nytta och nöje. Något om gamla och nya läsvanor; Sven Hirn, Jacob Johan von Bilang – elfenbenssnidare och original; Kajsa Wikman, Kulturarv och historiskt återupplivande i en småstad av idag; Kristina Malmio, Om konsten att byta kläder. Klass, sexualitet och litteratur i A. G. Ingelius gotiska roman Det gråa slottet; Erik Kruskopf, "Hvad jag håller af Krohn". Om Albert Edelfelts vänskap med Pietro Krohn; George C. Schoolfield, Rainer Maria Rilkes "Ode till Bellman"; Erik Stenmark, Ekelöf, Brancusi och de återkommande bilderna. Ett konsthistoriskt perspektiv.
Mer information
ISBN 951-583-079-6
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SSLF)
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Historiska och litteraturhistoriska studier
Tryckt (år) 2002
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Litteraturvetenskap
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.