Historiska och litteraturhistoriska studier 77

26,00 €
Ej i lager
SKU
951-583-079-6
Historiska och litteraturhistoriska studier 77
Red. Pia Forssell & John Strömberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 643
Ekenäs 2002, 341 s.
Innehåll: John Vikström, Att säga det outsägliga. Några tankar om det religiösa språket i dag; H. K. Riikonen, Estetiken i Finland under Porthans tid. Några huvudlinjer; Mattias Legnér, Geografin i nyttans och fosterlandets tjänst. De ekonomiska ortsbeskrivningarna i Sverige cirka 1740–1790; Georg Henrik von Wright & Vesa Oittinen, G. I. Hartmans Kunskapslära. Ett ofullbordat filosofiskt systembygge; Margareta Björkman, Läsning för nytta och nöje. Något om gamla och nya läsvanor; Sven Hirn, Jacob Johan von Bilang – elfenbenssnidare och original; Kajsa Wikman, Kulturarv och historiskt återupplivande i en småstad av idag; Kristina Malmio, Om konsten att byta kläder. Klass, sexualitet och litteratur i A. G. Ingelius gotiska roman Det gråa slottet; Erik Kruskopf, "Hvad jag håller af Krohn". Om Albert Edelfelts vänskap med Pietro Krohn; George C. Schoolfield, Rainer Maria Rilkes "Ode till Bellman"; Erik Stenmark, Ekelöf, Brancusi och de återkommande bilderna. Ett konsthistoriskt perspektiv.
Mer information
ISBN 951-583-079-6
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SSLF)
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Serier Historiska och litteraturhistoriska studier
Tryckt (år) 2002
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Litteraturvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.