Grå verklighet, gyllne fantasi

34,00 €
I lager
SKU
978-951-583-274-0
Welander, Martin
Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R. R. Eklunds aforistiska författarskap
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 785
Helsingfors 2014, 311 s.
R.R. Eklunds (1895‒1946) djupt personliga och kompromisslösa författarskap är i dag nästan okänt för en större läsekrets. I denna bok undersöker Martin Welander den aforistiska delen av detta författarskap, där den övergripande tematiken kretsar kring skapandets förutsättningar och Eklunds kluvna konst- och livssyn. Återkommande motiv i Eklunds texter är barndomen och det österbottniska landskapet. Flera teman har sina rötter i den estetiska idealismen, med Schopenhauer, Kierkegaard och Nietzsche som portalfigurer. Hit hör fantasin om en regression till barndomen, upplevelsen av det sublima och också problematiken kring skapandet. Eklund förde en livslång kamp med sin skrivblockering, som bottnade i en sträng självkritik, men också i hans syn på skrivandet som en del an individens etiska utveckling.
Mer information
ISBN 978-951-583-274-0
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2014
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Litteraturvetenskap
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.