GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO²-päästön arviointiin

8,00 €
I lager
SKU
978-952-62-0303-4
Määttä-Juntunen, Heidi & Pöllänen, Janne & Rusanen, Jarmo
GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO²-päästön arviointiin. "Ilmastoystävällinen kaavoitus (ILKA)" -hankkeen loppuraportti
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura. Oulun yliopiston maantieteen laitos
Nordia-tiedonantoja 2013:2
Oulu 2013, 44 s.
Ilmastoystävällinen kaavoitus -hankkeessa kehitettiin paikkatietopohjaista toimintamallia henkilöautoliikenteen tuottaman hiilidioksidipäästön arviointiin eri kaavoitustilanteissa. Arviointityökalussa sovelletaan ArcGIS-paikkatieto-ohjelmiston olemassa olevia työkaluja, ja sen kehittäminen tehtiin kahden kaavoituksen tapausesimerkin kautta. Asemakaavatason esimerkkinä käytettiin Oulun Hiukkavaaran asuinaluetta ja yleiskaavatason tapausesimerkkinä tarkasteltiin uuden asuinalueen sijoittamisen päästövaikutuksia. Hankkeessa tehtyjen tarkasteluiden perusteella ilmastoystävällinen kaavoitus on yhdyskuntarakennetta tiivistävä sekä liikenteen sujuvuutta painottava.
Mer information
ISBN 978-952-62-0303-4
ISSN 1238-2078
Förläggare Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura
Publikationsserie Nordia-tiedonantoja
Tryckt (år) 2013
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Geografi
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.