Förvaltning och rättssäkerhet i Norden

25,00 €
I lager
SKU
978-951-583-558-1
Förvaltning och rättssäkerhet i Norden. Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter
Red. Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen och Matti Niemivuo
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 864
Helsingfors 2022, 352 s.
Den nordiska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar. Svårlösta samhällsproblem som klimatförändring, migration, pandemier, högerextrema rörelser och en åldrande befolkning sätter press på den offentliga förvaltningen och rättssäkerheten. Hur ska vi i framtiden förverkliga de grundläggande rättigheterna och organisera välfärden?

I den här antologin gör fjorton nordiska forskare en bred och kritisk granskning av den offentliga sektorns utveckling, utmaningar och möjliga lösningar ur ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv. Boken tar avstamp i välfärdsstatens olika skeden och de nordiska förvaltningsorganens handlingskapacitet och befogenheter på olika nivåer.

Författarna betonar potentialen i ett ökat nordiskt samarbete och en mer reflekterande och pragmatisk förvaltningspolitik. Tillsammans kan länderna arbeta fram gemensamma handlingsmodeller gällande bland annat flyktingpolitiken och tillgången till rättslig prövning. Norden har också globalt ett särskilt ansvar att visa vad en aktiv och ansvarstagande stat kan åstadkomma tillsammans med sina medborgare.

I boken ingår abstrakt på finska och engelska.
Mer information
ISBN 978-951-583-558-1
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2022
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Juridik, Politologi, Samhällets historia
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.