Finland mellan öst och väst

20,00 €
Ej i lager
SKU
978-951-653-383-7
Finland mellan öst och väst
Redigerad av Paul Fogelberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 187. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Interdisciplinari 11
Sastamala 2011, 123 s.
Under de runt 700 år som Finland var en svensk riksdel lades grunden för dess västerländska samhällsstruktur. Riksgemenskapen med Sverige innebar dock att Finland kom att fungera som en buffertzon mot Ryssland med talrika krig på finsk mark som följd. Detta ändrades då Finland 1809 fick statusen av ett autonomt storfurstendöme i ryska riket och upphöjdes av kejsar Alexander I till en av Europas nationer. Svensk lagstiftning och administration samt luthersk religion bibehölls, vilket bidrog till att Finlands väg till suverän stat började, och 1917 proklamerades landets självständighet.
Mer information
ISBN 978-951-653-383-7
ISSN 0067-8481 (Bid.), ISSN 0347-4925 (Acta Regiae)
Förläggare Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Publikationsserie Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Tryckt (år) 2011
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.