Boken om Vårt Land - Maamme kirja

30,00 €
I lager
SKU
978-951-858-057-0
Topelius, Zacharias
Boken om Vårt Land - Maamme kirja. En tvåspråkig kommenterad utgåva - Kommentoitu kaksikielinen editio
Red./Toim. Sakari Katajamäki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1448
Riika 2019, 452 s.
Zacharias Topelius läsebok för folkskolan Boken om Vårt Land (1875) och dess finska översättning Maamme kirja (1876) har format uppfattningarna om Finland och dess folk hos flera generationer av finländare. Bakgrunden till läseboken, dess betydelse och förändringar från storfurstendömets dagar till andra världskriget belyses i denna tvåspråkiga utgåva. Den består av den första upplagan av Boken om Vårt Land och den första reviderade upplagan av Maamme kirja (1878). Boken är försedd med en omfattande inledning och kommentarer. Utges i samarbete med Finska Litteratursällskapet (SKS).

Zacharias Topeliuksen Maamme kirja julkaistiin ensi kertaa lähes 150 vuotta sitten. Monipuolinen oppikirja käsittelee suomen kieliä, kansoja, kirjallisuutta ja historiaa. Teos ilmestyy nyt uudelleen kommentoituna kaksikielisenä editiona Topeliuksen 200-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Uusi editio tuo ensi kerran saataville Maamme kirjan suomennoksen kommentaariviitteillä varustettuna sekä mahdollistaa alkuteoksen ja sen ensimmäisen laajalti levinneen suomennoksen (2. painos) lukemisen rinnakkain.

Toimitettu yhteistyössä Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa ja on osa heidän sarjaa Skrifter 831.
Mer information
ISBN 978-951-858-057-0
ISSN 0355-1768 (SKS), 0039-6842 (SLS)
Förläggare Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Publikationsserie Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Tryckt (år) 2019
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk finska, svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Litteraturvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.