Att vara hemma och fru

15,00 €
I lager
SKU
978-951-583-273-3
Marander-Eklund, Lena
Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 784
Helsingfors 2014, 296 s.
Folkloristen Lena Marander-Eklund utgår från kvinnornas egna berättelser, där såväl positiva som negativa sidor av livet som hemmafru träder fram. Hon låter i boken kvinnorna själva komma till tals och studerar deras berättelser om sina liv och visar samtidigt hur berättelserna speglar och kommenterar samhällsutvecklingen och tidens normer och ideal. Teman som behandlas är synen på moderskap och barnuppfostran, kvinnors utbildning och arbete, hemarbetet och idén om den professionella husmodern samt relationen till maken och dennes roll som familjeförsörjare.
Mer information
ISBN 978-951-583-273-3
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2014
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Etnologi
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.