Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5

44,00 €
I lager
SKU
978-951-583-241-2
Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5. Religiösa skrifter 1775-1793
Utgivna av Maren Jonasson & Pertti Hyttinen
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 762:5
Borgå 2016, 572 ss.
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729‒1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör.I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. Band 5 innehåller Chydenius religiösa skrifter 1775–1793, bland annat hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt tre långa predikningar över andra huvudstycket i katekesen, d.v.s. trosbekännelsen, och bifogade därtill sexton kortare utkast till predikningar över trosartiklarna. Bland Chydenius övriga religiösa skrifter från den här tiden märks speciellt talet som han höll vid en avrättning i Kronoby 1786 och hans skriftväxling med den herrnhutiskt inspirerade Anna Kristina Silahka. Introduktionen och några av textkommentarerna är skrivna av professor emeritus Gustav Björkstrand. De andra kommentatorerna i bandet är biskop emeritus Erik Vikström, professor emeritus Bo Lindberg och professor Kaisa Häkkinen. Band 5 avslutar serien.
Mer information
ISBN 978-951-583-241-2
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2016
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Kyrkohistoria, Religionsvetenskap
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.