Ajatus 58

16,00 €
Ej i lager
SKU
951-9264-42-6
Ajatus 58. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja
Päätoimittaja Heta Gylling
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2001, 308 s.
Sis. mm.: Charles S. Peirce, "Mikä merkki on?" Bernt Österman, Förståelsens epistemologi; Arto Siitonen, Ymmärtäminen, tulkinta ja niiden metataso; Kari Syreeni, Berättelse – ideologi – verklighet. Några reflexioner över evangelierna och kristendomens stora berättelse; Markku Roinila, G. W. Leibniz apperseptiosta; Juha Himanka, Husserlin fenomenologinen todistus Maan liikkumattomuudelle; Katri Kaalikoski, Minkä maailman sinä näet? Iris Murdochin platonistisen kielikäsityksen perustelu; Pauli Salo, Kieli, kognitio ja konnektionismi; Panu Raatikainen, Mitä oli analyyttinen filosofia? Martina Reuter, Kysymyksiä kokemuksesta ja filosofian metodista Descartesin, Husserlin ja Merleau-Pontyn filosofiassa; Risto Vilkko, Logiikan ja filosofian välisestä vuorovaikutuksesta; Tuija Takala, Geenit, järki ja tunteet – ja mihin filosofista osaamista siinä tarvitaan? Ilpo Halonen, Selittämisen kyselymalli ja peitelait; Veikko Launis, Moniulotteinen bioetiikka; Petri Ylikoski, Intressit ja kausaalinen selittäminen; Antti Mattila, "Asioiden näkeminen uudessa valossa" – näkökulman vaihtaminen terapiakeskustelussa.
Mer information
ISBN 951-9264-42-6
ISSN 0355-1725
Förläggare Suomen Filosofinen Yhdistys, Filosofiska Föreningen i Finland
Sarja Ajatus
Tryckt (år) 2001
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk flerspråkig
Vetenskapsgrenar Filosofi
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.