Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa

28,00 €
I lager
SKU
978-952-68509-5-5
Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa
Toim. Jenni Rinne, Anna Kajander ja Riina Haanpää
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Ethnos-toimite 22
Vantaa 2020, 348 s.
Viime vuosina kulttuurintutkimukseen sekä laajemminkin ihmistieteisiin on vaikuttanut niin sanottu "affektiivinen käänne". Kiinnostukset affekteihin sekä niihin sidoksissa oleviin tunteisiin, aistikokemuksiin ja ruumiillisuuteen tarjoavat hedelmällisen tutkimuskentän sekä tuovat uutta näkökulmaa yksilöiden kokemusmaailman tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Affektin ja affektiivisuuden käsitteet eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, vaan niitä on mahdollista lähestyä erilaisista näkökulmista. Juuri nyt kulttuurintutkimuksen piirissä pohditaan mahdollisuuksia soveltaa teorioita käytännön tutkimustyössä. Miten affektiivisia kokemuksia on mahdollista yhdistää kulttuuriseen tai yhteiskunnalliseen kontekstiin? Miten affektiivisuus ja aineellisuus ovat kytköksissä toisiinsa? Millaista tietoa voimme tuottaa tutkittavista ilmiöistä affektiteorioiden avulla?

Tässä artikkelikokoelmassa luodaan puitteet affektikeskusteIulle erityisesti kulttuurintutkimuksen näkökulmasta erilaisten tapaustutkimusten avulla. Kirjan artikkelit käsittelevät muun muassa lasten pelkoja, yliopisto-opiskelijoiden tuntemaa syyllisyyttä, internetin vihapuhetta ja työuramentoroinnin herättämiä tunteita. Niissä tarkastellaan myös aistimuistoja liittyen humanitaarisen avun esineisiin sekä kosketuksen merkitystä ja kokemusta suomaIaisessa kontekstissa. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat kesämökin perimisen sekä Helsingin kaupunkiympäristön merkityksellistämisen prosessit.

Kirjassa lähestytään affektiivisia teorioita eri tavoin, kuitenkin siten, että affektin ja tunteen käsitteet ovat keskeisinä määrittelyjen kohteina.
Mer information
ISBN 978-952-68509-5-5
ISSN 0957-511X
Förläggare Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Publikationsserie Ethnos-toimite
Tryckt (år) 2020
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk finska
Vetenskapsgrenar Kulturvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.