Ystävyyden monet kasvot

€20.00
In stock
SKU
978-952-9888-37-5
Ystävyyden monet kasvot
Toim. Kari Alenius, Olavi K. Fält & Markus Mertaniemi
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Studia Historica Septentrionalia 57
Tornio 2009, 211 s.
Oulun yliopiston historian laitos järjesti 14.–15. helmikuuta 2008 kansallisen symposiumin, jossa käsiteltiin ystävyyttä historiallisena ilmiönä. Ystävyydelle rakentuu kaikkinainen yhteiskunnallinen kehitys. Se luo puitteet kanssakäymiselle eri tasoilla henkilökohtaisista suhteista valtioiden välisiin joskus hyvinkin monimutkaisiin suhteisiin asti. Seminaarissa pidetyissä esitelmissä tarkasteltiin ystävyyttä ja sen ilmenemistä ajallisesti antiikista toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, maantieteellisesti koko maailman kiertäen Yhdysvalloista Välimeren ja Keski-Euroopan kautta Suomeen ja sieltä Venäjän kautta Japaniin sekä kulttuurisesti ja poliittisesti yksilöiden välisistä suhteista kansojen ja valtioiden välisiin suhteisiin.
More Information
ISBN 978-952-9888-37-5
ISSN 0356-8199
Publisher Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Series Studia Historica Septentrionalia
Published (year) 2009
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages multilingual
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies