Vieras, outo, vihollinen

€24.00
In stock
SKU
978-952-222-437-8
Vieras, outo, vihollinen. Toiseus antiikista uuden ajan alkuun
Toim. Marja-Leena Hänninen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Historiallinen Arkisto 137
Vantaa 2013, 458 s.
Teos tutkii identiteetin ja toiseuden kuvia ja ilmaisemisen tapoja antiikissa, keskiajalla ja uuden ajan alussa. Teoksessa selvitellään, miten jokin ryhmä tai henkilö määritellään ja kuvataan vieraaksi, toiseksi tai viholliseksi, kuinka konfliktit syntyvät ja miten yhteisön kuva itsestään rakentuu toiseen ja vieraaseen peilaten. Tarkastelun kohteena ovat kirjalliset kuvaukset, topokset, kuvat, stereotypiat ja ilmaisemisen tavat. Artikkelit käsittelevät mm. etnisen syntyperän, uskonnon, sukupuolen, iän, seksuaalisen käyttäytymisen ja sosiaalisten normien kautta määriteltyä toiseutta.
More Information
ISBN 978-952-222-437-8
ISSN 0073-2540
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Historiallinen Arkisto
Published (year) 2013
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies