Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen

€32.00
In stock
SKU
978-952-5401-79-0
Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen
Toim. Sakari Saukkonen ja Pentti Moilanen
Suomen kasvatustieteellinen seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 76
Jyväskylä 2018, 300 s.
Kasvattajat rakentavat tulevaisuutta. Kasvatus tuottaa niin ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta välttämättömiä tiedollisia, taidollisia ja moraalisia valmiuksia. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia siitä, että nämä valmiudet ovat riittäviä. Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen -kirja käsittelee näitä teemoja. Kasvatukseen kuuluu optimismi ja usko kasvatuksen mahdollisuuksiin, mutta voidaanko ihmisiä kasvattaa ottamaan vastuu itsestään ja toisistaan? Jos voidaan, miten tämä käytännössä tapahtuu? Tässä kirjassa etsitään vastauksia näihin hankaliin kysymyksiin.

Kirjan keskeisin teema on vastuuseen kasvamisen ja kasvatuksen ristiriitainen luonne. Ristiriidat johtuvat siitä, että ihminen on yhtä aikaa sekä itsekäs että sosiaalinen olento. Ihminen pyrkii turvaamaan omat etunsa – usein toisten kustannuksella – mutta samaan aikaan hän tarvitsee toisia. Kasvatus voidaan pelkistetysti nähdä pakottamisena vastuun ottamiseen itsestä ja toisista, mutta vastuun ottaminen on kumminkin viime kädessä yksilön oma valinta. Siten vastuuseen kasvattamisessa törmätään kasvatuksen rajoihin.

Vastuuseen kasvamisen ja kasvatuksen ristiriidat näkyvät paitsi teoreettisina myös käytännöllisinä jännitteinä. Kasvattajan ja opettajan on tultava toimeen molempien ristiriitojen kanssa. Tässä kirjassa tutkitaan vastuuta ja vastuuseen kasvattamista niin teoreettisista kuin käytännöllisistä – kouluun ja opettajankoulutukseen liittyvistä – näkökulmista.
More Information
ISBN 978-952-5401-79-0
ISSN 1458-1094
Publisher Suomen kasvatustieteellinen seura
Series Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Published (year) 2018
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies