Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta

€38.50
In stock
Only 1 left
SKU
951-855-262-2
Tuomainen, Jouko
Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja 15
Vaajakoski 2006, 259 s.
Teoksessa paneudutaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden, roskaantuneiden alueiden ja rakenteiden julkisoikeudelliseen puhdistamisvastuuseen ja siihen liittyviin juridisiin ongelmiin ympäristönsuojelulain, jätelain, jätehuoltolain, vesilain, kemikaalilain ja Euroopan unionin säädösten perusteella. Tavoitteena on kuvata ja analysoida puhdistamisvastuun sisältö ja soveltamiskäytäntö sekä nimetä sääntelyn puutteet ja tehdä ehdotuksia sen kehittämiseksi. Lähteinä on käytetty suomalaista lainvalmisteluaineistoa, uusia oikeustapauksia sekä lupaviranomaisten hallintopäätöksiä 1980-luvulta alkaen.
More Information
ISBN 951-855-262-2
ISSN 1458-0446
Publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys
Series Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja
Published (year) 2006
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Law
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies