Vårt gemensamma innanhav

€25.00
In stock
SKU
978-951-653-457-5
Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön
Red. Bo Lindberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 216
Göteborg 2021, 129 s.
Denna volym handlar om finska och svenska aspekter av miljö, musik, arkitektur, historia, religion och ishockey, mer eller mindre betingade av de båda ländernas läge vid Östersjön. Hur skall Östersjöns vatten räddas? Varför grundade man universitet på 1600-talet? Vilken har finska språkets ställning varit i Sverige? Vilken roll har väckelserörelserna spelat i Norden? Finns det en särartad nordisk musik? Hur uttrycks relationen mellan arkitektur och natur hos nordiska arkitekter? Hur gick det till när ishockeyn i Sverige och Finland blev professionell?

Boken är frukten av ett symposium i Göteburg under rubriken “Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön”. Den ges ut gemensamt av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg (KVVS) och Finska Vetenskaps-Societeten. Dessa två lärda sällskap, det ena grundat 1773, det andra 1838, är interdisciplinära akademier där humanister, naturvetare och samhällsvetare möts över ämnesgränserna. KVVS har anknytning till Göteborg, Finska Vetenskaps-Societeten ä ren nationell akademi. Båda ger ut vetenskapliga publikationer av olika slag, vanligen var för sig, men ibland, som här, tillsammans.
More Information
ISBN 978-951-653-457-5
ISSN 0067-8481
Publisher Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Series Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Published (year) 2021
Cover Hardcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Cultural History, Cultural Studies, History of Society
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies